01-start

Elektriker - Värmepump Ystad - Simrishamn

Välkommen!

2010 övertogs företaget av Reidar Kinderås och under
oktober 2011 flyttade vi till Simrishamn och förnyade vårt
företagsnam till SetEl.se. I samband med flytten bildades
ytterligare ett bolag - Simrishamns EnergiTeknik -
med fokus på energieffektivisering.

Målsättning
Vårt mål är att vara den bästa serviceorganisation i sydöstra
Skåne - i vår bransch.

hoppas