termografering-bild

Termografi

SetEl.se utför med hjälp av värmekamera analyser av byggnader och elektriska installationer. Vi kan kartlägga isoleringsbrister, ventilationsproblem, läckage och felbelastningar i el-systemen.

Fördelarna med termografering är att problemsökning kan pågå under drift, inga stopp är nödvändiga.

Resultatet blir att onödiga energiförluster i byggnader kan upptäckas för att sedan med rätt insats åtgärda brister och därmed undvika onödiga kostnader.
Termografi kräver rätt utrustning, kompetens och erfarenhet.

Genom att regelbundet utföra termografering kan du undvika:
• DRIFTSTOPP
• ENERGIFÖRLUST
• BRAND termografering-bilder