Sol och Värme

 

Solceller

Vi på Setel i Simrishamn tycker att solceller tillsammans med tjänster som fiber, trådlösa nätverk och övervakning är något vi växt med de senaste åren. Att driva solcellsanläggning är ett områden som vi tror kommer att växa i framtiden och vi strävar efter att alltid hålla oss i framkant och vara Österlens ledande leverantör. 

Är du nyfiken på hur du producera din egen el med solceller! Med solceller kan du enkelt och miljövänligt producera din egen el, exempelvis för att driva din värmepump. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service och underhåll samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar. Någon speciell rengöring av modulerna är normalt inte nödvändigt. Vanligt regn räcker oftast. Dessutom är en anläggning med solceller tyst och miljövänlig. Livslängden beräknas till minst 30 år, sannolikt minst 40-50 år. Det finns flera anläggningar som är installerade i början av 80-talet som producerar el än i dag. I Sverige ger effekten från solljuset cirka 1000 W per m2 modulyta och år. Det är ungefär lika mycket som mellersta Europa och norra Italien.

Vill du veta mer om solceller är du välkommen att höra av dig till oss!

Förutom en komplett installation får du dessutom kostnadsfri hjälp med alla anmälningar och ansökningar som behövs för att exempelvis ansöka om statligt stöd. Nedan finns några användbara länkar med nyttig information och ansökningsblanketter.

Ansökan om statligt stöd till solceller

På Energimyndigheten kan du få mer information om solceller, elcertifikat, ursprungsgarantier och statligt stöd med mera: www.energimyndigheten.se

Här hittar du din lokala energi- och klimatrådgivare:

www.ekrs.se

 

Värmepumpar

Setel har de senaste 20 åren även varit auktoriserade återförsäljare av IVT värmepumpar med service på alla förekommande fabrikat i Simrishamn och Österlenregionen, men även i Sjöbo, Tomelilla och Ystad med omnejd. Med en värmepump kan du minska dina värmekostnader med upp till 80 procent. Värmepumpen hämtar energi från omgivningarna, till exempel den friska utomhusluften  berg, jord, sjö eller grundvatten, och omvandlar den till värme.

Det finns flera typer av värmepumpar. Vilken som passar dig bäst beror på värmebehov, befintligt värmesystem och vilka förutsättninga som finns. Vi installerar alla typer av fabrikat och vår erfarenhet är gedigen och bred av att serva alla typer och varumärken.

När du installerar en värmepump är det viktigt att installatören har den behörighet som krävs. Vi på Setel är certifierade kyltekniker genom INCERT och får därför utföra installation och all form av service även på värmepumpar. Arbetskostnaden för installation av värmepump dras av med ROT avdrag.

Setel erbjuder installation av IVT-värmepumpar samt utför service på alla marknadens varumärken i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad med omnejd.

Energi

Eftersom energieffektiva lösningar blir allt viktigare arbetar vi för att hjälpa våra kunder till en minskad energianvändning. Med energikartläggning och termografi hittar vi energiläckage i bostäder och företag med syfte till minskad energianvändning. Vi marknadsför och installerar värmepumpar, som ger ett stort bidrag till bättre komfort och elanvändning.

 

Termografi

 

Om du vill undvika onödiga energiförluster och därmed kostnader kan det vara bra att beställa en termografi av ditt boende eller verksamhet.

Vi utför analyser av byggnader och elektriska installationer med hjälp av en värmekamera för att identifiera isoleringsbrister, ventilationsproblem, läckage och felbelastningar i el-systemen. Fördelarna med termografering är att problemsökning kan pågå under drift så inga stopp av elektriska installationer är nödvändiga.

Resultatet blir att eventuella energiförluster och felbelastningar i byggnader, elcentraler och maskiner kan upptäckas i tid och åtgärdas. Genom att regelbundet genomföra en termografi kan du undvika driftstopp, energiförlust och brand. Vi har den utrustning, kompetens och erfarenhet som krävs för utföra termografi.

 

Energikartläggning

 

Genom att utföra en energikartläggning får du bättre koll på ditt företags faktiska energianvändning vilket ger dig en bra utgångspunkt för det fortsatta energiarbetet. Målet är att hitta de mest lönsamma åtgärderna för din verksamhet.

Setel erbjuder en energikartläggning som omfattar följande punkter:

– Energiflöden in- och ut genom företaget

– Identifiering av huvudenergianvändare

– Presentation av åtgärdspaket baserat på beräkningar gjorda på energiflöden

– Kostnadsuppskattningar av dessa åtgärder

Setel

 Setel i Simrishamn, Testgatan 1, 272 36 Simrishamn 0414-51087